Voor wie?


U kunt zich bij mij aanmelden voor de behandeling van onder andere:

  • angstklachten (b.v. paniekklachten, sociale angst, overmatig piekeren),
  • stemmingsklachten (b.v. depressiviteit, moedeloosheid, laag zelfbeeld, gevoelens van schuld en schaamte, gecompliceerde rouw),
  • slaapproblemen
  • trauma- en stressgerelateerde klachten (b.v. na nare gebeurtenissen, langdurende stressvolle situaties nu of in het (soms verre) verleden, spanningsklachten),
  • losmakings- en identiteitsproblemen,
  • levensfaseproblematiek,
  • milde tot matige persoonlijkheidsproblematiek.

Het kan zijn dat u twijfelt of uw klachten hier wel bij horen. Wellicht zit u al heel lang niet lekker in uw vel, voelt u zich onzeker of belandt u steeds weer in lastige situaties die u uit uw evenwicht brengen. Misschien bent u al eerder in therapie geweest. In een vrijblijvend eerste telefonisch consult kunnen we bespreken of u bij mij aan het juiste adres bent.

Meestal zal ik u kunnen behandelen, maar in sommige gevallen kunt u niet bij mij in behandeling komen.

Wie kan ik niet behandelen?

Wanneer uw zorgvraag te zwaar of te complex is, kan ik u niet behandelen omdat ik in mijn praktijk niet de noodzakelijke zorg kan bieden die u nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld zijn als u vaker last hebt van acute suïcidaliteit of wanneer u een opname nodig heeft, bij  problemen waarbij verslavingsproblematiek voorop staat, bij ernstige agressieproblematiek of delictgedrag, als u gedwongen bent door de reclassering of rechter om een behandeling te ondergaan, bij een ernstige eetstoornis, zelfverwonding, psychose of bipolaire stoornis. Ik kan u ook geen psychotherapeutische behandeling bieden als er sprake is van een verstandelijke beperking. In al deze gevallen kan uw huisarts u doorverwijzen naar een instelling waar u de passende zorg kunt krijgen.