Behandelingen


Om u zo goed mogelijk te helpen maak ik gebruik van verschillende evidence based behandel-methoden.

Elke behandeling is maatwerk en op u persoonlijk afgestemd.  Hierdoor krijgt u inzicht waardoor u met uw geschiedenis op dit moment deze klachten ervaart. De stukjes vallen op hun plaats en u leert wat u eraan kunt doen. Om dit te bereiken maak ik, afhankelijk van wat het beste past, gebruik van verschillende behandelmethodieken. Maar los van de toegepaste behandelmethodiek staat altijd onze werkrelatie centraal. Het is belangrijk te begrijpen waarom dat zo belangrijk is. Tijdens de psychotherapie sessies zult u allerlei gevoelens gaan ervaren, zoals verdriet, boosheid, verontwaardiging of schaamte. Maar u zult zich ook gesteund voelen. Ik zal bij alle emoties naast u blijven staan om samen te onderzoeken waar de emoties en de weerstand mee te maken hebben om deze zo te gebruiken in de therapie. 


Door de hedendaagse inzichten groeien behandelmethodieken steeds meer naar elkaar toe en de verschillende behandelmethodieken hebben veel overlap. Veel psychotherapeuten werken tegenwoordig dan ook integratief, dat wil zeggen gebruikmakend van verschillende methodieken. In de praktijk komt het er op neer dat ik aspecten van verschillende behandelmethodieken gebruik in de behandeling, afhankelijk van wat op een specifiek moment in de behandeling het beste bij u past. Ik maak gebruik van cognitieve gedragstherapie, schematherapie, cliëntgerichte psychotherapie, EFT en  EMDR,

maar ook van technieken uit de mindfulness en uit de acceptance and commitment therapy (ACT)