EMDR


EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is de voorkeursbehandeling als u last blijft houden van de gevolgen van iets naars, ingrijpends, beangstigends of pijnlijks wat u heeft meegemaakt.  Soms is het natuurlijke verwerkingsproces verstoord, en blijf je last hebben van klachten. Je voelt je niet goed of je omgeving merkt dat je je anders gedraagt. Enkele klachten die de Vereniging EMDR Nederland noemt op de website zijn:

 • nare herinneringen aan de gebeurtenis
 • herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt)
 • vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben
 • sneller geïrriteerd/kort lontje
 • schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld
 • somberheid
 • concentratieproblemen
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • slaapproblemen
 • angsten, paniek, je zorgen maken, onrust
 • stress, verhoogde alertheid/waakzaamheid

Als u dit herkent kan het zijn dat u nog last hebt van een onverwerkte gebeurtenis en kan EMDR u helpen.

 

 

 

 

Maar EMDR wordt steeds vaker ook gebruikt bij behandelingen waarbij er sprake is van negatieve opvattingen over uzelf of over het leven. En in combinatie met schematherapie kan EMDR worden toegepast wanneer er bijvoorbeeld sprake was van een langdurige onveilige situatie of van emotionele verwaarlozing in uw jeugd.

Bij EMDR werken we met de herinneringen aan de gebeurtenissen of met de herinneringen die, als ze opkomen, een negatieve opvatting nu nog steeds bevestigen. Terwijl u de herinnering als een foto voor u ziet, wordt u afgeleid, met een lampje dat heen en weer beweegt, of met een andere stimulus. Hierdoor komt de verwerking op gang.


Bovenstaande is een korte samenvatting van de veel uitgebreidere informatie die u kunt vinden op de website van de Vereniging EMDR Nederland. Als u op de informatieknop hieronder klikt komt u op de website.  Hier vind u veel informatie over EMDR, over hoe het werkt en wat de te verwachten resultaten zijn en ook filmpjes over de behandeling. En ook niet onbelangrijk: Alle informatie is wetenschappelijk onderzocht.