Praktische zaken


Aanmelden en vergoeding

 

U kunt contact met mij opnemen voor een vrijblijvend eerste telefonische gesprek.  

Om u aan te melden heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.  Deze verwijsbrief is noodzakelijk voor de vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar.  

 

Ggz-behandelingen worden sinds 2022 bekostigd via het zogeheten Zorgprestatiemodel. Dat is door de overheid bepaald. In de vrijgevestigde praktijk, kunnen er vier soorten prestaties te vinden zijn op de rekening:

  • Consult diagnostiek; bv intakes, vragenlijsten, diagnostisch onderzoek;

  • Consult behandeling;

  • Intercollegiaal overleg (eens per kwartaal en indien nodig);

  • Groepsconsult.

Het tarief voor deze prestaties is zowel afhankelijk van het beroep van de behandelaar (psychotherapeut, klinisch psycholoog of vaktherapeut) als van de duur van het consult. De tarieven die aan de prestaties verbonden zijn, worden ieder jaar door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld en gepubliceerd in een tariefbeschikking. 

 

Verzekerde en niet verzekerde psychologische behandelingen 
Niet alle psychologische problemen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Naar aanleiding van de verwijsbrief en uit de intake zal blijken dat er sprake is van door de zorgverzekeraar vergoede problemen zoals angst, depressie, autistismespectrumproblemen, ADHD, tics, psychosomatische problemen, dissociatieve problemen, eetproblemen, impulsproblemen, persoonlijkheidsproblemen.

De volgende interventies zijn wettelijk uitgesloten van de basisverzekering tenzij er primair sprake is van een andere hoofddiagnose zoals depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek et cetera. De behandeling van deze problemen worden niet uit het basispakket vergoed; bekijk ook altijd de polisvoorwaarden van de zorgverzekering:

  • Hulp bij problemen met werk, zoals overspanning en burn-out
  • Hulp bij relatieproblematiek
  • De behandeling van aanpassingsstoornissen, bijvoorbeeld na echtscheiding, bij rouw, verlies van werk
  • Seksuele functiestoornissen

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico aan de zorgverzekeraar. U dient rekening te houden met het wettelijk vastgestelde eigen risico van €385,- dat geldt voor alle zorg vanuit de basisverzekering. U kunt zelf voor een hoger eigen risico gekozen hebben.

 

No Show

Niet-nagekomen afspraken die niet 24 uur tevoren zijn geannuleerd, kunnen niet bij de verzekering worden gedeclareerd. Ik hanteer een tarief voor verzuimde afspraken van 75 euro. U krijgt hiervoor een factuur.

 

Mijn praktijk is tevens aangesloten bij Stichting 1nP, een landelijk netwerk van vrijgevestigde ggz professionals en onderdeel van Parnassia Groep. 

 

Wachttijd

Door het grote aantal aanmeldingen bedraagt de wachttijd meer dan 12 weken, waardoor ik momenteel geen nieuwe cliënten kan aannemen. 

 

Wettelijke bepaling:
“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling elders. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).”

Samenwerking en waarneming

Ik onderhoud contact met huisartsen en praktijkondersteuners en ik werk samen met collegae in onze regio. Hierdoor bent u verzekerd van een goede behandeling en en de deskundigheid van meerdere disciplines. 

Op tijden dat ik niet bereikbaar ben kunt u bij spoed terecht bij uw huisarts of huisartsenpost of bij mijn waarnemer als dat met u is afgesproken.

 

Privacy

Ik werk in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat er op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed aan dossiervorming en bescherming van uw privacy.  

 

Klachten of suggesties    

Ik doe mijn uiterste best om optimale zorg te leveren en ik sta open voor uw suggesties. Ondanks mijn goede inspanningen, kan het voorkomen dat u ergens niet helemaal tevreden over bent. U hoeft daar niet over in te zitten en u kunt dit direct aangeven zodat we samen kunnen bekijken wat het probleem is en hoe we dat kunnen oplossen. Mocht u daarna toch nog een klacht hebben, dan zal ik er alles aan doen om die klacht zorgvuldig te behandelen. U kunt daarbij gebruik maken van de klachtenregeling van de LVVP of de NVP. Voor meer informatie over klachten  verwijs ik u door naar de website van de LVVP: www.lvvp.info.nl of van de NVP: klachten@psychotherapie.nl of de klachtenregeling van 1nP.

 

Kwaliteit

De kwaliteit van mijn beroepsuitoefening wordt gewaarborgd via de beroepscode van de verschillende beroepsverenigingen en via intercollegiale toetsing en advisering. Ik ben ingeschreven in het BIG register. Dit betekent dat er volgens de Wet 'Beroepen in de individuele gezondheidszorg' wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij-en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden. De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut . 

Kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut van 1nP is in te zien via 1nP