Praktische zaken


Aanmelden en vergoeding

Om u aan te melden heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.  Deze verwijsbrief is noodzakelijk voor de vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar.  

U kunt contact met mij opnemen voor een vrijblijvend eerste telefonische gesprek. Mijn praktijk is aangesloten bij Stichting 1nPeen landelijk netwerk van vrijgevestigde ggz professionals en onderdeel van Parnassia Groep. Wanneer u besluit om bij mij in behandeling  te komen, verloopt de inschrijving via 1nP en wordt de behandeling door uw zorgverzekeraar volledig vergoed vanuit de basisverzekering als er sprake is van vergoede problemen zoals bijvoorbeeld angst, depressie of persoonlijkheidsproblemen. De declaratie wordt door Parnassia Groep direct bij uw zorgverzekeraar ingediend. Er is geen eigen bijdrage, maar u dient wel rekening te houden met het wettelijk vastgestelde eigen risico van €385,- dat geldt voor alle zorg vanuit de basisverzekering. 

Wachttijd

Door het grote aantal aanmeldingen bedraagt de wachttijd meer dan 12 weken, waardoor ik momenteel geen nieuwe cliënten kan aannemen. 

 

Wettelijke bepaling:
“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling elders. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).”

Samenwerking en waarneming

Ik onderhoud contact met huisartsen en praktijkondersteuners en ik werk samen met collegae in onze regio. Hierdoor bent u verzekerd van een goede behandeling en en de deskundigheid van meerdere disciplines. 

Op tijden dat ik niet bereikbaar ben, zorgt 1nP ervoor dat u, in geval van nood, te woord gestaan wordt door een collega van de crisisdienst. 

 

Privacy

Ik werk in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat er op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed aan dossiervorming en bescherming van uw privacy.  

 

Klachten of suggesties    

Ik doe mijn uiterste best om optimale zorg te leveren en ik sta open voor uw suggesties. Ondanks mijn goede inspanningen, kan het voorkomen dat u ergens niet helemaal tevreden over bent. U hoeft daar niet over in te zitten en u kunt dit direct aangeven zodat we samen kunnen bekijken wat het probleem is en hoe we dat kunnen oplossen. Mocht u daarna toch nog een klacht hebben, dan zal ik er alles aan doen om die klacht zorgvuldig te behandelen. U kunt daarbij gebruik maken van de klachtenregeling van 1nP.

 

Kwaliteit

De kwaliteit van mijn beroepsuitoefening wordt gewaarborgd via de beroepscode van de verschillende beroepsverenigingen en via intercollegiale toetsing en advisering. Ik ben ingeschreven in het BIG register. Dit betekent dat er volgens de Wet 'Beroepen in de individuele gezondheidszorg' wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij-en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden. Het kwaliteitsstatuut is in te kijken via 1nP